voor vragen neem je contact op het secretariaat @ toradoshi.nl

wijzigingen kan men doorvoeren op inschrijven.tob.toradoshi.nl 

 


Weeg en aanvangstijden

Indien er gewichtswijzigingen en/of andere wijzigingen (ook afmeldingen) zijn wilt u die dan uiterlijk doorgeven op 7 juni 2017 vóór 19.00 uur. Wijzigingen na die tijd worden niet meer verwerkt.  Ga naar de inschrijfmodule indien u iets wilt wijzigen.

Let op!! Als de betaling niet voor 9 juni is ontvangen krijgen de judoka's geen kaart bij de kassa. De betaling dient dan bij de kassa te worden voldaan, door een afgevaardigde van de club. Check bij je club als je twijfelt. Vanaf 15 mei 2017 is er geen restitutie meer mogelijk indien men afzegd, ziek is of om een andere reden niet komt opdagen op het toernooi.

Zoals u in de uitnodigingsbrief heeft kunnen lezen kan op de dag van het toernooi alleen voor de mini’s, A- en B-pupillen worden overgeschreven naar een andere gewichtsklasse. Dit kost dan wel € 5,00 per overschrijving.

Vanaf de jeugd -15 en ouder kan op de dag zelf niet worden overgeschreven. Deelname is voor hen dan niet mogelijk.

Indien u de deelnemersbijdrage nog niet heeft overgemaakt wilt u dit dan alsnog doen naar rekeningnummer NL89ABNA 0473735512 t.n.v. Toradoshi, Beverwijk.

We hopen er weer een gezellig en sportief toernooi van te maken.

 

 

WEEGTIJDEN 2017:

BLOK

I

weging

8.00 - 8.30 uur

aanvang

9.00 uur

   

mini's

 

A-pupillen t/m -27 kg

   

BLOK

II

weging

9.30 - 10.00 uur

aanvang

10.15 uur

   

A-pupillen vanaf -30 kg

   

BLOK

III

weging

10.45 - 11.15 uur

aanvang

11.45 uur

   

B-pupillen -24 kg t/m -38 kg

   

BLOK

IV

weging

13.00 - 13.30 uur

aanvang

14.00 uur

   

B-pupillen vanaf -42 kg

Heren -15 jaar -30 kg t/m -50 kg

   

BLOK

V

weging

15.15 - 15.45 uur

aanvang

16.00 uur

   

Heren -15 jaar vanaf -55 kg

Dames -15 jaar

 

Heren -18 jaar

 

Dames -18 jaar

 

Heren -21 jaar

 

Bezoekers dienen entree te betalen. Dit is aan de clubs in de uitnodiging vermeld..

 

Coaching:
Er is een coach kaart per 8 deelnemers per blok aanwezig. De borg voor de coachkaart is 2,50.
De coachkaart moet zichtbaar worden gedragen. Op verzoek van de beveiliging of Toradoshi medewerkers dient deze getoond te worden.

Perkaarten:
Perskaarten dienen bij de organisatie worden aangevraagd.
Fotografen en cameramensen mogen zich niet met de coaching bemoeien.

Toeschouwers:
Ouders en verzorgers dienen plaats op de tribune te nemen.

Entree:
De toegansprijs is 2,50 euro voor volwassenen en 1,-- euro voor kinderen vanaf 10 jaar.

Register For the the tournement here

Weighing and showtimes
If weight changes and / or changes (including cancellations) are like you who then pass on Wednesday June 7, 2017 before 19:00 pm at the latest.
As you may have read in the invitation letter can be transferred to another weight class. On the day of the tournament just for the minis, A and B pupils This costs or € 5.00 per transfer.
As the youth can not be transferred. On the day Participation is not possible for them.
If you have not paid the participation fee would you please do so to account number NL 89 ABNA 0473735512 tnv Toradoshi Foundation, Beverwijk.
Visitors must pay an entrance fee. This is stated in the invitation to the clubs.
Coaching:
There is a coach card per eight participants present. The deposit for the coach card is 5 euro
The coach card must be worn visible. At the request of the security or Toradoshi employees should be. Those shown
Perkaarten:
Press cards must be submitted to the organization.
Photographers and cameramen may not interfere with the coaching.
Spectators:
Parents and caregivers should be in the stands to take place.
Admission:
The admission price is 2 euros for adults and 1, - Euro for children from 10 years.
Weighing and showtimes
If weight changes and / or changes (including cancellations)  then e-mail changes on tuesday June 6, 2016 before 19:00 pm at the latest.
As you may have read in the invitation letter can be transferred to another weight class. On the day of the tournament just for the minis, A and B pupils This costs  € 5.00 per transfer.
As the youth from -15 and older can not be transferred. On the day Participation is not possible for them is their weght is to high.
If you have not paid the participation fee would you please do so to account number NL 89 ABNA 0473735512 tnv Toradoshi Foundation, Beverwijk.
We hope to do again. Cozy and sporty tournament

weigh in here soon

Visitors must pay an entrance fee. This is stated in the invitation to the clubs.
Coaching:There is a coach card per eight participants present. The deposit for the coach card is 2.50.The coach card must be worn visible. At the request of the security or Toradoshi employees should be. Those shown

Press cards must be submitted to the organization.Photographers and cameramen may not interfere with the coaching.
Spectators:Parents and caregivers should be in the stands to take place.
Admission:The admission price is 2,50 euros for adults and 1, - Euro for children from 10 years.

 

 


Laatst aangepast (woensdag, 07 juni 2017 12:18)